Presentació

   Benvinguts al meu bloc!

   L'objectiu principal d'aquest projecte és crear un entorn personal d'aprenentatge per a desenvolupar les unitats didàctiques corresponents als aparells digestiu i respiratori, les quals es troben dins de la matèria Ciències Naturals de 3r d'ESO.

   En aquesta ocasió, vosaltres com a alumnes, sereu els protagonistes del vostre propi aprenentatge mitjançant l'aplicació de l'aprenentatge cooperatiu. D'aquesta manera, formareu grups de quatre persones en els quals haureu de desenvolupar uns continguts del tema que el professor us encomanarà. És molt important que pareu esment, atés que després d'allò, haureu d'explicar-los als vostres companys de grup i posteriorment, a la resta de la classe per mitjà d'una presentació que haureu d'elaborar i que serà avaluada pels altres alumnes.

   En conseqüència, tractaré de posar-hi  tots els documents, recursos TIC, enllaços i materials a fi que pugueu dur a terme la vostra tasca de la manera més divertida i amena possible.A més a més, com sempre estaré a la vostra disposició per tal de resoldre qualsevol problema o dubte.

   Finalment, espere que aprendreu tant com jo ho faré de vosaltres.

   Ànim!

Font: Pixabay.com sota llicència CC0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada