dilluns, 26 d’octubre de 2015

Per què les TIC en educació?   Utilitzar les TICs en l'educació suposa modernitzar el paper del professor a l'aula i deixar de banda el rol de simple transmissor de coneixements. A com ara, Internet és una poderosa eina en què els alumnes poden trobar moltíssima informació. Per això, la nostra tasca com a docents, ha de ser que seguisquen capaços de triar-la, contrastar-la, sintetitzar-la i compartir-la a fi de desenvolupar les competències bàsiques (aprendre a aprendre ,autonomia i iniciativa personal...) i d'aquesta manera, puguen fer front als problemes de la vida quotidiana mitjançant l'aplicació d'aquestes estratègies.

   A més a més,  la utilització de les TICs  en les ciències naturals, suposa  una major participació i un major protagonisme dins del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat, la qual cosa considere que és molt més motivadora , enriquidora i afavoreix la construcció d’un aprenentatge significatiu que perdura en el temps. Un simple exemple d ‘açò, és que qualsevol alumne estimarà més descobrir el cos humà mitjançant un atles interactiu que li permeta navegar entre els diferents òrgans, girar-los, augmentar-los i veure la seua estructura tridimensional que si utilitza un simple dibuix, encara que siga molt bo. 

   Comptat i debatut, amb aquests recursos tenim la possibilitat de produir i compartir coneixement amb els nostres alumnes. Aprofitem-los a fi de millorar l’educació de les generacions vinents!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada